Na hAmharcealaíona

Tá sé shnáithe sa Churaclam Amharcealaíon. Seasann gach snáithe do mhodh chun cumas léirithe an pháiste a fhorbairt. Seo a leanas na snáitheanna sin:

  • Líníocht
  • Péint agus dath
  • Prionta
  • Cré
  • Tógáil
  • Fabraic agus snáithín

 

Trí na sé shnáithe seo, féachann leanaí ar na seacht n-eilimint físiúla nuair a tá siad ag déanamh ealaíne, nuair a tá siad ag féachaint ar ealaín agus ag freagairt di, agus nuair a spreagann ealaín iad: líne, cruth, foirm, dath agus ton, gréas agus rithim, uigeacht agus feasacht ar spás. Leagann an Curaclam Amharcealaíon béim ar thrí phointe tosaigh do ghníomhaíochtaí ealaíne an pháiste:

 

  • taithí an phaiste féin
  • samhlaíocht an pháiste
  • breathnóireachtaí an pháiste

 

Sa Churaclam Amharcealaíon, spreagtar an leanbh chun féachaint ar raon leathan saothar ealaíne.Is trí chaint faoi na saothair ealaíne seo a fhorbraíonn an leanbh íogaireacht i leith na n-eilimintí físiúla agus tósaíonn sé/sí á n-úsáid ina c(h)uid ealaíne féin. I measc na n-amharcealaíon, tá tábhacht faoi leith ag an líníocht sa churaclam, agus is trí líníocht is mó a léirítear forbairt an pháiste san ealaín. Agus ealaín á cruthú tá an próiseas féin chomh tábhachtach leis an táirge deiridh.

http://www.iamanartist.ie/index.aspx