Bord Bainistíochta

An Bord Bainistíochta nua-thofa ó 2016 mar seo a leanas.

 Comhaltaí an Bhoird Bhainistíochta

   Ainm
Cathaoirleach (Ainmní an Phátrúin) Maria Mhic Dhiarmada
 Séiplíneach (Ainmní an Phátrúin) An tAthair Conn Ó Maoldomhnaigh
 Ainmnithe na dTuismitheoirí Caoimhe Uí Fhearaíl/ Mícheál Mac Eochaidh
   
 Príomhoide Aingeal Uí Dhálaigh
 Ainmní na Múinteoirí Mícheál Ó Rinn
 
Ainmnithe an  Phobail Caitlín Mhic Cárthaigh/ Sinead Ní Nualláin