Ceol

Tá trí shnáithe sa Churaclam Ceoil:

  • Éisteacht agus Freagairt
  • Léiriú
  • Cumadóireacht

Foghlaimíonn daltaí uile na Gaelscoile ó Naíonáin Mhóra ar aghaidh ceol úirlise traidisiúnta. Tosaíonn gach páistí leis an bhfeadóg stain agus de réir mar a thagann máistreacht chucu, roghnaíonn an-chuid acu úirlisí eile – an fhidil, an consairtín, an bosca ceoil agus an fheadóg mhór ina measc. Glacann cór na scoile páirt i searmanais agus in ócáidí eile go rialta.