Tá An Ghaelscoil 40 i mbliana! Beimid ag ceiliúradh ag ócáid fíor-speisialta sa Woodford Dolmen ar Aoine 5ú /5ú agus táimid ag tabhairt cuireadh duit a bheith ann. Is féidir ticéad a cheannach ar an nasc thíos, nó trí ghlaoch a chur ar Oifig na Gaelscoile (059 ) 9131634. Ba bhreá linn tú a fheiceáil ann! Is féidir stair na scoile a léamh anseo

An Ghaelscoil is 40 this year. We will be celebrating at a very special event in the Woodford Dolmen and we are inviting you to join us. You can buy a ticket by clicking on the link below or by ringing the office (059) 9131634 We’d love to see you there! you can read about the history of the school here.

https://platform.payzone.ie/event/129/register