Buíochas ó chroí le gach duine a chabhraigh an ócáid a dhéanamh fíor speisialta:

 • An tAthair Conn, séiplíneach na Gaelscoile agus foireann an pharóiste, Easca,
 • Na hiarrthóirí agus a gclann,
 • Múinteoirí Majella agus Cian atá i mbun Rang 6,
 • An Múinteoir Lísa, stiúrthóir chór na scoile,
 • Múinteoirí Móna, Lísa agus MaryRose a d’eagraigh an ceol,
 • Paula, rúnaí na Gaelscoile,
 • Coiste Cairde na Gaelscoile a d’eagraigh na sóláistí tar éis an tsearmanais,
 • Gach duine a thug lámh chúnta ar an lá mór.

Thanks to everyone who helped made the celebration of the sacrament of confirmation such a meaningful event:

 • An tAthair Conn, school chaplain and the Askea Parish team,
 • The Confirmation children and their families,
 • An M. Ruairí and An M. Míchéal, the 6th Class teachers,
 • An M. Lísa who trained the choir,
 • An M. Móna, An M. Mary Rose and An M. Clár for the music,
 • Paula, our secretary,
 • The Cairde Committee for the refreshments,
 • Everyone who helped on the big day,