Cé go bhfuil furmhór na gcruinnithe tuismitheoirí thart don scoilbhliain seo, is mian linn a chur i gcuimhne daoibh gur féidir coinne a lorg le múinteoir nó leis an bpríomhoide idir seo agus deireadh na scoilbhliana má tá ceist nó buairt faoi aon ghné de shaol scoile do linbh. Beidh cruinnithe do ranganna na Naíonán Bheaga, Rang 4 (An M. Máire) agus Rang 5 (An M. Clár) roimh an sos lár théarma i Mí Feabhra.

Although parent/teacher meetings for most classes have already taken place for this school year, we wish to remind you that further meetings may be arranged with teachers or the principal should you have concerns regarding any aspect of your child’s school life. Parent/Teacher meetings for Junior Infants, Rang 4 (An M. Máire) and Rang 5 (An M. Clár) will take place before the February mid term break.