Tosóidh an tAonach ar 2 a chlog agus leanfaidh an spraoi ar aghaidh go dtí a 5 a chlog. Chomh maith leis na seastáin éagsúla ag a bhfuil duaiseanna den scoth le buachaint agus féiríní áille le ceannach, beidh réimse leathan d’imeachtaí lasmuigh – Rás na Lachan, Caisleáin Phreabaidh, Bac Chúrsa agus cenn de na himeachtaí is mó éilimh, an Tumadh Uisce! Cuirfear fáilte mhór roimh bhuidéil, féiríní, ciseáin, bronntanais nua srl. Táimid ag súil le slua mór a bheith i láthair agus go mbainfidh gach duine sár thaitneamh as an lá. Usáidfear an t-airgead ón Aonach chun páirc ‘Astro Turf’ a thógáil ar shuíomh na scoile. Míle buíochas le gach duine a chabhraigh chun an ócáid iontach seo a eagrú.

The Gaelscoil Fete will begin at 2 o’ clock and the fun will continue until 5 o’clock. As well as the stands which offer amazing prizes and beautiful gifts, there will be a wide range of outdoor activities – Duck Races, Bouncing Castles, Obstacle Courses and the perennial favourite, the Dunk Tank! All donations of bottles, gifts, hampers, new gifts etc. will be gratefully received. We are looking forward to a large attendance and hope that everyone will have a most enjoyable day. All monies raised will go towards constructing an Astro Turf pitch on the school grounds. Míle buíochas to everybody who has worked so hard to arrange the wonderful occasion.