Roghnaíodh ár scoil mar bhuaiteoir na duaise seo. I dteannta thimpeallacht na scoile a choiméad soar ó bhruscar, tugaimid an-aire ghairdíní agus do chlóis na scoile.

Bhí an Club Garraíodóireachta gnóthach ag plandáil bláthanna ar fud na háite chun cur le timpeallacht na scoile. Le tacaíocht ó Tony, coiméadaí na scoile, bíonn deis ag na ranganna go léir cúram a thabhairt do ghairdíní agus do chearca na scoile.

Judges chose our school a worthy winner of this award. As well as being litter free, we take great pride in the school grounds and gardens.

The gardening club planted up flower boxes and hanging baskets to further enhance our surroundings. With help from the Green Schools’ Committee and of course our caretaker Tony, the various classes took turns at working in the school garden and tending to our hens.