Bhí an chéad sheisiún ag na daltaí go léir ó Rang 1 go Rang 6 ar an Máirt. Rinne Irene taispeántas beag do gach rang mar thús agus ansin thaispeáin sí na céimeanna bunúsacha don rince sean nós dóibh. Ba mhór an spórt a bhí ag na buachaillí agus cailíní go léir! Beidh sí ag cur leis an obair seo gach seachtain go deireadh Bealtaine.

The children from 1st to 6th Class had their first sean nós dancing session on Tuesday. Irene began with a short demonstration for each class and she then showed the children the basic steps requires for this style of dance. They had great fun trying it out! Irene will be continuing with this work every week until the end of May.