In onóir d’fhéile Mhuire gan Smál, ceiliúradh Aifreann speisialta sa Ghaelscoil inné, 8ú Nollaig. B’é an tAthair Conn Maoldomhnaigh, séiplíneach na scoile, a léigh an tAifreann. Bhí an-áthas orainn go raibh roinnt tuismitheoirí agus seantuismitheoirí i láthair linn.

Tá Iubhaile Airgid a ornádaithe á cheiliúradh ag an Athair Conn i mbliana agus bronnadh coinnle inscríofa air thar ceann pháistí agus fhoireann na scoile. Ina theannta sin, bhronn Coiste na dTuismitheoirí pleaic álainn air.

In honour of the Feast of the Immaculate Conception, a special Mass took place in the school yesterday, the 8th of December. Our school chaplain, An tAthair Conn Ó Maoldomhnaigh, was the celebrant. We were delighted to be joined by a number of parents and grandparents.

To mark the Silver Jubilee of his ordination, An tAthair Conn was presented with two engraved candles on behalf the students and staff. The Parents’ Association presented him with a beautiful plaque.