Mar is eol do chách, glacann daltaí na Gaelscoile páirt i mórán gníomhachtaí Chorp Oideachais. Freastlaítear ar na snáithe go léir atá ar an gcuraclam Chorp Oideachais – lúthchleasaíocht, rince, gníomhachtaí lasmuigh, gníomhachtaí eachtraíochta agus oiliúint uisce agus tapaítear gach deis chun gníomhachtaí fisiciúla a chur chun cinn mar chuid lárnach de shaol na scoile. Faoi láthair, táimid ag saothrú i dtreo Bhrat Scoile Gníomhaí a bhaint amach agus táimid dóchasach go n-éireoidh linn é seo a dhéanamh roimh dheireadh na scoilbhliana seo.

As you will be aware, our pupils are involved in many, many Physical Education activities. As well as thoroughly covering the strand areas in the PE class itself – athletics, dance, gymnastics, games, outdoor and adventure activities and aquatics, we use every opportunity to promote physical activity as an integral part of school life. We are currently working towards achieving the Active School Flag, which we hope to raise before the end of the school year.