Cuirfear tús leis an rith spraoi bliantúil ag Club Rugbaí Cheatharlach. Cuirfidh sé seo tús oifigiúil le Seachtain Ghníomhach na Gaelscoile, a leanfaidh do ranganna uile na scoile go dtí an Aoine dar gcionn. Tá an Rith Spraoi á eagrú ag Cairde agus ag foireann na scoile.

Is cúrsa 5km atá i gceist le cúrsa 1km ar fáil chomh maith. Ní dhéanfar tomhas oifigiúil ar am gach reathaí i mbliana. Beidh crannchur ag an deireadh chun Rothar Gleoite a bhuachaint, curtha ar fáil ag Siopa Rothar Uí Cholmáin.

Bronnfar mála spóirt speisialta ar gach duine a chríochnaíonn an cúrsa. Fáilteófar rompu siúd a bhfuil fonn orthu Clárú Luath a dhéanamh i Halla na Gaelscoile ar an Aoine, 9ú Meitheamh, idir 1.30 – 3.30. Beidh crannchur faoi leith dóibh siúd a roghnaíonn Clárú Luath a dhéanamh agus dearbháin do Shiopa Bréagán Ken Blacks agus do Shiopa Feola Bosco mar dhuaiseanna. Is féidir clárú don Rith Spraoi ó 10 r.n. maidin Dhomhnaigh ag ag gClub Rugbaí, €5 do iontráil aonair nó €10 do chlann. Bígí linn ar an Domhnach, 11ú Meitheamh, don ócáid speisialta seo agus fáilteófar roimh gach duine, idir chlann agus chairde. Cuirfear sóláistí ar fáil díreach i ndiaidh an reatha. Is ar an gcraic agus an taitneamh a bheidh an bhéim!

The annual fun run will begin at Carlow Rugby Club. This will be the official beginning to Seachtain Ghníomhach na Gaelscoile / Active School Week which will continue in school for all classes until the following Friday. The Rith Spraoi/ Fun Run is being organised by our Cairde volunteers and Gaelscoil staff.

It is a 5km run/walk with a special 1km route also available. The run will not be chip timed this year. All participants will be entered into a special draw for a Rothar Álainn /Shiny New Bicycle supplied by Coleman’s Bicycle Shop.

Everyone entered will also receive a special Gaelscoil souvenir bag when they cross the finish line. Early Bird Registration takes place in Halla na Gaelscoile on Friday, June 9th from 1.30 – 3.30. All those who avail of the Early Bird Registration will be entered in a draw for Ken Black’s Toy Shop and Bosco Meats vouchers. Registration will also take place from 10am on Sunday morning in the Rugby Club, €5 for individual entries or €10 per family. Please join us on Sunday 11th June for this special event and bring as many friends and family as you can. Refreshments will be provided immediately after the run. The emphasis is on fun and enjoyment!