Thaisteal ochtar déag de phainéal peile sinsear na scoile, naonúr de bhuachaillí agus naonúr de chailíní, go Gaeltacht Rath Chairn le déanaí chun páirt a ghlacadh i gcomórtas idir-scoile de chuid Ghael Linn. D’fhan na páistí go háitiúil don oíche, maraon le múinteoirí Art agus Lísa. I dteannta na gcluichí, bhí céilí agus Tráth na gCeist eagraithe dóibh.

Ceann de na gnéithe sontasacha de na cluichí seo is ea an riail go gcaithfidh ar a laghad ceathrar cailíní a bheith ar pháirc na himeartha an t-am ar fad. D’imir foireann na Gaelscoile go han-mhaith ar fad ach buadh orthu sa chraobh, agus iad in aghaidh an t-aon fhoireann a bhuaigh orthu go dtí sin sa chomórtas. Táimid thar a bheith bródúil astu, idir scileanna peile agus ard-chaighdeán iompair.Míle buíochas leis na múinteoirí a thaisteal leo ar an turas.

18 our of senior Gaelic Football panels. 9 boys and 9 girls, travelled to Rathchairn recently to take in part in the Gael-Linn inter-schools blitz recently. The team and teachers, An. M. Art and An M. Lisa, stayed overnight in the area. As well as the football matches, there was a céilí and table quiz.

A unique feature of these competitions is that on each team of 9 children, at least 4 girls must be on the playing at all times. Our team performed exceptionally well in the competition, only to be denied the winner’s trophy by the only team to beat them all the way through the games. We are very proud of our team and their exemplary football skills and good behaviour. Míle buíochas to the teachers who travelled with them .