Mar chuid den tionscadal leis an údar iomráiteach Eoin Colfer, táimid ag bailiú scéalta faoi Ghárran Duckett.

Má tá scéalta agat, nó má tá aithne agat ar aon duine go bhfuil scéalta acu faoin “Teach Mór” ó aimsir an mhionuaisle go tréimhse Miss Brady, is mór an t-áthas a bheadh ar na páistí iad a chloisteáil.

Fón 0599131634, ríomhphost cgscoil@iol.ie nó scríobh chugainn ag An Ghaelscoil, Garrán na Fuinseoige, Ceatharlach.

We are collecting stories about Duckett’s Grove for our collaboration with the internationally renowned children’s author Eoin Colfer. If you, or anyone you know, has stories about ” The Big House” from the time of the gentry to the time of Miss Brady, the children would be delighted to hear them.

Phone 0599131634, email cgscoil@iol.ie or write to us at An Ghaelscoil, Ashgrove, Carlow.