Bhí deis iontach ag daltaí Rang 4 agus Rang 5 leargas a fháil ar shaol iontach na hinnealtóireachta agus na Matamaitice nuair a d’fhreastail siad ar léacht dar teideal “What’s Luck Got to Do with it? The Dr. Maths Show” i gColáiste I.T. Cheatharlach ar an gCéadaoin. Luíonn an léacht isteach go mór leis an slí ina gcuirimid an Mhatamaitic chun cinn mar ábhar beo mórthimpeall orainn anseo sa Ghaelscoil.

Pupils from Rang 4 and Rang 5 got an insight into the exciting world of engineering and maths when they attended a lecture entitled ” What’s Luck Got to Do with it? The Dr. Maths Show” in Carlow Institute of Technology this Wednesday. This lecture is very much in keeping with the way we promote maths as a living subject all around us here in the Gaelscoil.

Home