Tá ceardlann déanta cheana féin ag múinteoirí na scoile faoi sháilteacht ar líne agus cibearbhulaíocht. Tá sé rí-thabhachtach go bhfreastlódh tuismitheoirí/ caomhnóirí ar an gcaint faoin ábhar seo a bheidh ar siúl againn go luath tar éis na Cásca. Cuirfear sonraí faoi seo abhaile níos giorra don am.

Tuilleadh eolais faoi seo ar na leathnaigh seo a leanas:

Sábháilteacht Leanaí ar Líne

Beartas Frithbhulaíochta na Gaelscoile

Tutors who have had training in the area of internet safety and cyber-bullying have already done a workshop with the teachers. It is very important that all parents/guardians attend the talk that will be held shortly after Easter to learn how best to protect their children from this new form of bullying. You will be notified of the time and date closer to the event.

More information may be found on the following pages:

Child safety online

Gaelscoil Anti Bullying Policy