Tacaíonn ár scoil le Cóirthrádáil. I rith Choicís Chóirthrádála, iarraimid oraibh a bheith aireach go mbíonn tionchar ag ár roghanna ar shaol dhaoine a shaothraíonn go dian, ar bheagán cúitimh, chun sóláistí a chur ar fáil dúinn.

Comhghairdeas le Niamh Ní Bhroin, Rang 2, a bhuaigh an comórtas ealaíne a bhí ag Cóirthrádáil Cheatharlach le déanaí.

Our school supports Fair Trade. During Fair Trade Fortnight 2014, we are asking you to be aware that choices and actions we make can create a real difference in the lives of people who work very hard for very little reward, in order to bring us some of our favourite treats.

Congratulations to Niamh Ní Bhroin in Rang 2 who won the Fair Trade art competition held as part of the awareness campaign.

http://powerofyou.fairtrade.ie/