Is mór an t-áthas a chuireann an nuacht seo orainn agus guímid gach rath ar Chian.

We are delighted that Cian has been selected for the national squad and wish him every success.