Toisc go bhfuil An Gorta Mór mar chuid lárnach de churaclam staire Rang 5, bhí páistí ón dá Rang 5 páirteach sa siúlóid bhliantúil ó Choláiste Teicneolaíochta Cheatharlach go Reilg an Ghorta ar an Lána Glas. Tá áit na mílte duine curtha ann, iad siúd a fuair bás i dTeach na mBocht taobh leis i rith an Ghorta Mhóir. Bhí aoí-chainteoir i láthair ar an lá agus labhair sé faoi chruachás theifigh Rohingya. Chabhraigh ár ndaltaí freisin chun crann darach a chur ar an láthair.

As the Great Famine forms part of the 5th class history curriculum, the children from both 5th classes joined the annual walk from Carlow IT to the Famine Plot on Green Road, burial place of thousands of famine victims from the nearby Carlow Workhouse. A guest speaker spoke to the assembled crowd about the plight of the Rohingya refugees and our pupils assisted in the planting of an oak tree at the Plot.