Toisc gur éirighchomh maith sin leis an gClub Fichille Iarscoile, ceannaíodh roinnt binsí ar a bhfuil cluichí fichille do chlós na scoile, rud a thugann deis do na páistí cluichí a imirt le chéile ag am lóin.

Following the success of our after-school chess club, it was decided to purchase some picnic benches and chess sets for the school yard, to allow children to play together at break times.