Mar is eol daoibh, bíonn asslonnú éigeandála rialta ar siúl againn leis na páistí. Mar chuid de chlár leanúnach Sláinte agus Sláinteachais na scoile, tháinig Darrell, duine de chuid Sheirbhísí Dóiteáin Cheatharlach, chun na scoile chun oiliúint a chur ar an bhfoireann iomlán. Bhí an deis ag gach ball foirne úsáid a bhaint as múchtóirí tine éagsúla chun dul i ngleic le dhá thine bheag smachtaithe taobh amuigh.

As you will be aware, we regularly conduct emergency evacuation drills with the children. As part of our school’s on-going health and safety program, Darrell, an officer with Carlow Fire Service conducted the training with all of the staff. One of the highlights of the workshop was the chance to use a variety of fire extinguishers on two small controlled fires outdoors.