Ag teacht le scrúdaithe nua Dhroim Chonraic sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic a tugadh isteach sa chóras ag deireadh na scoilbhliana seo caite, is i bhfoirm Scóranna Caighdeánacha (Standard Scores) a bheidh na torthaí ar na scrúdaithe caighdeánacha curtha ar fáil as seo amach. Tá míniú ar na scóranna sin sna nascanna thíos:

In line with the new Drumcondra tests in English and Maths introduced at the end of the last school year, standardized test results will now be reported in standard scores. The links below give information on what these scores mean.

https://www.ncca.ie/media/1408/irish_tip_sheet_standard.pdf               (Gaeilge)

https://www.ncca.ie/media/1429/understanding-standardscores_eng.pdf       (English)

Standard Score Range STEN Score Range Descriptor
116 and above 8-10 Well above average
108-114 7 High average
93-107 5-6 average
85-92 4 Low average
84 and below 1-3 Well below average