Bhí “seomra suite” curtha trí thine i gclós na scoile, mar léiriú ar dhainséar tine sa teach, go speisialta um Nollaig. Dhóigh an “seomra” go talamh laistigh de 90 soicind. Bhí an bhriogáid dóiteáin i láthair chun deimhin a dhéanamh de go raibh gach duine slán sábháilte.We had visitors from the local fire station today.

A “sitting room” was set on fire in the school yard to demonstrate fire danger in the home, especially over Christmas. The “room” was burnt to the ground in 90 seconds.The fire brigade was on hand to make sure that everyone was safe.