Rinne gach uile duine sa scoil, idir pháistí agus bhaill fhoirne, píosa ealaíne ar na h-aprúin seo. Tá cuid acu fós ar fáil trí oifig na scoile.

Everyone in the school, from children to staff members, did a small piece of artwork on these aprons. There are some still available to purchase through the school office.


Copyright ©2013