Tá an scoilbhliain 2022-2023 faoi lán seoil . Is léir go bhfuil  na Naíonáin Bheaga nua ag socrú isteach cheana féin. Guímid gach rath orthu agus iad  ag tosnú ar shaol na Gaelscoile. Cuirimid fáilte chroíúil rompu agus míle fáilte ar ais roimh  na ranganna eile chomh maith. Fáilte roimh na múinteoirí nua atá linn i mbliana. ‘Siad sin An M Emma Rang 1, An Megan Rang 4 ,An M. Rebecca leis na  Naí. Bheaga, An M. Jessica Rang 2,  An M. Michaela  sa tacaíocht foghlama, An M. Conor Rang 3 agus  An M. Ríoghán le Naí Mhóra. Is bliain an-speisialta í seo mar go bhfuil  an Ghaelscoil daichead bliain ar an bhfód agus beimid ag ceiliúradh sin  i rith na bliana

The 2022-2023 school year is well underway. It’s clear that the new Naíonáin Bheaga are settling in well already. We wish them well as they begin their journey through Gaelscoil life.  We bid them a wholehearted  welcome and míle fáilte to the other classes as well. Welcome to our new teachers. They are  An M Emma Rang 1, An Megan Rang 4 ,An M. Rebecca  Naí. Bheaga, An M. Jessica Rang 2,  An M. Michaela  in Learning Support, An M. Conor Rang 3 and An M. Ríoghán in Naí Mhóra. This year is a very significant one as An Ghaelscoil is celebrating its 40th year which we shall celebrate throughout the year.