Labhair Garda Ralph Holmes lenár ranganna sinsir le déanaí faoi shábháilteacht “ar line”. Labhair sé leis na tuismitheoirí ar an ábhar céanna sa tráthnóna.

Is féidir teacht ar chomhairle úsáideach tré bhrú ar an leathanach seo ar ár suíomh idirlín.Má thagann tú féin nó do pháiste trasna ar aon ábhar mí-dleathach, is féidir scéal a chur ar aghaidh faoi tríd an ceangal seo.

Garda Holmes spoke to our senior classes recently on how to be “webwise” and safe online. He also gave a talk that evening to parents on the same topic.

You can read some more helpful advice by clicking on this page on our website.

If you or your child come across illegal content, you can report it through this link.