MAr chuid de Sheachtain na hInnealtóireachta, tháinig Paul Mc Donald chun na Gaelscoile chun labhairt le páistí Rang 4 – 6 faoi chúrsaí innealtóireachta.

As part of Engineers’ Week, Paul Mc Donald visited the Gaelscoil where he spoke to 4th, 5th and 6th Class about aspects of engineening.