Fáilte mhór roimh na naíonáin bheaga go léir agus a gclann agus iad ag cur tús lena saol nua sa Ghaelscoil. Fáilte faoi Leith roimh James ata tagtha chuig Rang 6 ó Ghaelscoiol Eiscir Riada, chomh maith le hAoibhín, James agus Archie a tháinig chugainn ó Ghaelscoil Phort Laoise.

A special welcome to all of our new junior infants and their families as they begin their Gaelscoil journey. We are also delighted to welcome James to Rang 6, from Gaelscoil Eiscir Riada and Aoibhín, James and Archie who have come to us from Gaelscoil Phortlaoise.

A reminder that the school holiday list for 2017-2018 is available here.