Ba mhór an t-áthas a chuir sé orainn nuair a tháinig an dea-scéal ón gcomórtas a bhí ar siúl i Ros Mhic Triúin! Bronnadh na gradaim mar aitheantas ar shár-chaighdeán na haisteoireachta, na hamhránaíochta agus an rince. Beidh an seó seo á chur i láthair arís ag an mbabhta áitiúil den Fhéile Scoildrámaíochta agus mar chuid de Sheachtain na Gaeilge agus táimid an-dóchasach go roghnófar é chun dul ar aghaidh chuig Craobh na hÉireann a bheidh ar siúl sa Mhuileann Gearr roimh an Cháisc.

There were great celebrations here in the Gaelscoil when the news came from the competition in New Ross! The awards were given in recognition of the overall excellence of the acting, singing and dancing. The production will next be staged at the regional Féile Scoildramaíochta as part of Seachtain na Gaeilge and we are very hopeful that it will go forward to the All-Ireland finals of this prestigious competition in Mullingar before Easter.