Féile an Fhomhair

Ba mhór an taitneamh a bhain Rang 1 as an turas chun na hamharclainne áitiúla chun an dráma ‘Jeramaí’ a fheiceáil. Ina theannta sin, ghlac trí fhoireann ón scoil páirt i Spraoicheist na Féile. Bhí deis ag daltaí Rang 1 – 6 cuairt a thabhairt ar...

Failte! Welcome

Tá súil againn go raibh saoire den scoth ag gach duine agus cuirimid fáilte is fiche ar ais chun na scoile romhaibh ar fad! Fáilte faoi leith roimh na Naíonáin Bheaga atá ag socrú isteach go deas i saol na Gaelscoile, chomh maith leis na páístí a tháinig chugainn ó...

Bliots sacair/Soccer Blitz

Bhí deis ag na páistí go léir imirt sa chomórtas seo agus bhain An Ghaelscoil an chéad agus dara háit amach, chomh maith le comhscór don tríú háit. Is dócha go raibh ionsparáid faighte acu ón gCorn Domhanda! Mórbhuíochas le Scoil Iosef as an lá a eagrú. All the...