Tá súil againn go raibh saoire den scoth ag gach duine agus cuirimid fáilte is fiche ar ais chun na scoile romhaibh ar fad! Fáilte faoi leith roimh na Naíonáin Bheaga atá ag socrú isteach go deas i saol na Gaelscoile, chomh maith leis na páístí a tháinig chugainn ó scoileanna eile. Guímid gach rath ar iardhaltaí Rang 6 agus iad ag tosú amach sa mheánscoil.

We hope everyone had an enjoyable break and we welcome you all back to school. A special welcome to our new Junior Infants who have been setting well into life in An Ghaelscoil., as well as those children who have joined us from other schools. We wish our former Rang 6 pupils every success as they embark on their second level journey.