Tá aithne ar mhuintir Cheatharlach mar “The Scallion Aters” le fada an lá. ‘Sé is cúis leis an leasainm neamhghnách seo ná gur chuir Ceatharlach furmhór an bharra oiniúin ar fail do Bhaile Átha Cliath tráth, mar atá mínithe anseo.

Tá saineolaí béaloidis, Michael Fortune, ag obair go dian le tamall anuas chun aird a tharraingt ar an mbunús atá leis an ainm seo agus bhí áthas nach beag orainn nuair a roghnaíodh an Ghaelscoil mar cheann de na scoileanna chun páirt a ghlacadh ann. Mar chuid de seo, bronnadh an-chuid síolta scailliúin i bpotaí síl beaga in-bhithmhillte orainn. Cuireadh cuid de na síolta go díreach sna ceapacha plandaí i ngairdín na scoile agus tugadh cuid eile acu abhaile le cur ansin.

Idir an aimsir ghleoite le déanaí agus an t-uisce ónár mbutaí uisce, ná na scailliúin ag fás go láidir. Má tá fonn ort cuid acu a chur ag fás an bhliain seo chugainn, cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar conas tabhairt faoi.

The people of Carlow have been known as “The Scallion Aters” for many years. The reason behind this unusual nickname is the Carlow once supplied much of the onion crop to Dublin, as explained here.

Folklore expert Michael Fortune has been working on raising awareness of the origin of this unique nickname and we were delighted that An Ghaelscoil was chosen as a participating school. This meant that we were presented with lots of scallion seedlings in biodegradable seed pots. Some of the seedlings were planted directly into the vegetable beds in our school garden and others were brought home to be planted in the children’s own gardens.

With the wonderful weather we have had recently and plenty of water from our rainwater harvesting water-butts, the scallions have been growing rapidly. If you would like to try to grown some next year, click here for further information as to how you can “grow it yourself”.