Tá na glasraí a chuireamar I rith théarma an tsamhraidh réidh le baint faoi láthair. Tá torthaí ar na crainn úll agus fhige agus tá an labhandar gearrtha le titimiú le húsáid i rith na scoilbhliana. Cuireann na cearca fáilte is fiche roimh a gcairde a théann chucu chun na huibheacha a bhailiú! Táimid ag súil go mór leis na turasanna do “Lá na gCrann” nuair a thabharfaidh páistí ó Rang 1 – Rang 6 ar turas chuig coillte agus áiteanna stairiúla éagsúla sa cheantar. Beidh na ranganna naíonán ag déanamh mionscrúdú ar thimpeallacht na scoile chun comharthaí an fhómhair a aithint.

The vegetables we planted in the summer term are now ready to be harvested. The fig tee and apple trees have fruited and the lavender has been cut to dry for use in the coming school year.The hens are happy to see all their egg-collecting friends come to visit again! We are looking forward to our annual “Tree Day” field trips which will see classes from 1st to 6th visiting various woods and historical sites in our area. Our infant classes will explore the school locality to observe the changing seasons.