Is deacair a chreidiúint go bhfuil deireadh théarma an tsamhraidh beagnach anseo!

Guímid gach dea-ghuí ar Rang 6 agus iad ag bogadh ar aghaidh go dtí an mheánscoil.

Tá súil againn go mbaineann gach duine taitneamh as bhriseadh an tsamhraidh agus gabhaimid buíochas ó chroí le baill uile phobal na Gaelscoile as an mbliain iontach a bhí againn. Bhí éagsúlacht leathan de ghníomhachtaí ar siúl sa scoil i rith na bliana, rudaí a chuireann go mór lr forbairt iomlán an pháiste. Is féidir teacht ar bhreis eolais fúthu ar bhlag na scoile.

Tá cuma álainn ar ghairdín na scoile, fáilte is fiche romhat bualadh isteach chun é a fheiceáil.

Is féidir teacht ar liosta Laethanta Saoire 2018-19 thíos.

It’s hard to believe that we are almost at the end of the summer term!

We hope everyone enjoys their summer break and we thank all the members of the Gaelscoil community for making this year so worthwhile. There were many different events over the school year which added greatly to the holistic development of our students. You can read about them in our school blog.

We wish Rang 6 every success as they head to secondary school.

Our school garden is looking beautiful, you are welcome to drop in to have a look around.

The holiday list for the year 2018-2019 can be seen below.

Click here to download the summer newsletter.