Féile an Fhomhair

Ba mhór an taitneamh a bhain Rang 1 as an turas chun na hamharclainne áitiúla chun an dráma ‘Jeramaí’ a fheiceáil. Ina theannta sin, ghlac trí fhoireann ón scoil páirt i Spraoicheist na Féile. Bhí deis ag daltaí Rang 1 – 6 cuairt a thabhairt ar...

Cumann na mBunscol

Tá ár bhfoirne ag traenáil go dian, idir bhuachaillí agus chailíní, agus iad ag tabhairt aghaidh ar chomórtais pheile Chumann na mBunscol. Tá an chéad chluiche thart ag an dá fhoireann faoin dtráth seo agus imreoidh siad an dara ceann an tseachtain seo. Guímid gach...

Lúthchleasaíocht/Athletics

Tugadh deis do gach páiste páirt a ghlacadh sa chomórtas bliantúil seo ina raibh rásanna a d’oir do chách. Comhghairdeas lenár bpáistí a ghnóthaigh boinn ar an lá. Is í Molly Scott, ball d’fhoireann na mban faoi 20 a bhuaigh an bonn airgid ag...

Clár Robó VEX/VEX Robotics Programme

Is clár spraoiúil taitneamhach é seo ina bhfoghlaimíonn páistí ó aois 8 – 18 scileanna a bhaineann le hEolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Mata. Déanann siad robó a dhearadh, a thógail agus a chlárú chun páirt a ghlacadh i gcomórtas ollmhór. Bíonn na...

Bliots sacair/Soccer Blitz

Bhí deis ag na páistí go léir imirt sa chomórtas seo agus bhain An Ghaelscoil an chéad agus dara háit amach, chomh maith le comhscór don tríú háit. Is dócha go raibh ionsparáid faighte acu ón gCorn Domhanda! Mórbhuíochas le Scoil Iosef as an lá a eagrú. All the...