Bhí taispeántas iontach ar siúl darbh ainm “It’s All Done with Mirrors – Magical Science”. Bhí Dr. Ken ar fáíl chun cleasanna draíochta, meabhaill agus íomhánna a léiriú, a raibh an eolaíocht agus an innealtóireacht mar bhunús acu.

Ina theannta sin, bhí roinnt d’ár ranganna naíonán agus an dá Rang 1 ag obair go dian agus struchtiúir shuimiúla i bhfoirm 3-T á gcruthú acu. Ba léir go raibh an innealtóireacht ar ard chaighdeán acu siúd freisin, níor thit ceann ar bith as a chéile!

The children were treated to a show called “It’s All Done with Mirrors – Magical Science”. The rather zany Dr Ken treated the audience to magic tricks, illusions and stunts with a science and engineering twist.

Meanwhile, some of our infant classes and our two 1st classes created lots of interesting structures in 3-D, all of which proved to be well engineered, as none of them fell apart!