Mar chuid den réimhse leathan spóirt a chuirtear ar fáil sa Ghaelscoil, tá áthas orainn fáilte a chur roimh bhaill an Chumann Ghailf Cheatharlach atá ag eagrú seisiúin ghailf do na hardranganna sa Ghaelscoil ar feadh roinnt seachtainí.

As part of our wide range of sporting activities here in the Gaelscoil, we are delighted to have members of Carlow Golf Club offering introductory sessions in golfing to our senior classes over the next number of weeks.