Deirtear gur i ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin agus cé go gceapfaí gur beag an méid a bheadh bailithe le boinn chréúmha, d’éirigh linn dornán maith airgid a chur le chéile. Bhain na páistí an-sásamh as a bheith ag faire ar an mbuidéal mór á líonadh le boinn agus ar deireadh, bhí €528 curtha e chéileag an scoil. sin breis is €1 an páiste i mboinn chréúmha!

The Irish proverb “I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin” can be translated roughly as meaning that “great works take time.” Likewise, our copper collection might have seemed a very slow way to fund-raise a significant amount. The children enjoyed watching the big bottle fill with their coppers and their contributions soon added up to the magnificent total of €528. That’s more than €1 in coppers from each child in the school!

You can read more about Tír na n-Óg by clicking on this link