Tháinig an tEaspag Denis Nulty ar cuairt chugainn ar an 17ú Deireadh Fómhair 2013. Labhair sé leis na páistí agus leis an bhfoireann ar fad agus chuir sé a bheannacht ar Spás Beannaithe na scoile. Bhí an t-Athair Caoimhín Ó Néill, atá bainteach leis an scoil ó bunaíodh í i 1982, i láthair chomh maith leis An Athair Conn Ó Maoldomhnaigh, séiplíneach na scoile. Mar chuid den Spás Beannaithe, tá dhá phictiúr álainn. D’fhág an tEaspag Labhrás Ó Riain ceann acu ag an scoil ina uacht i 2003. Is pictiúr é de Mhuire, Banríon na hÉireann. Bhronn An t-Athair Caoimhín an dara pictiúr ar an scoil. Is cuid dá shaothar ealaíne féin é, pictiúr álainn d’Íosa agus na Páistí. Táimid ag baint leasa as Spás Beannaithe na scoile go rialta.

Bishop Denis Nulty visited us here in the Gaelscoil on 17th October . He spoke to all the children and staff and he blessed the school’s Sacred Space. An t-Athair Caoimhín Ó Néill, who has been associated with the Gaelscoil since its foundation in 1982, was also present as was An t-Athair Conn, the school chaplain. Two beautiful pictures are a central part of the Sacred Space . The late Bishop Laurence Ryan bequeathed a picture of Mary, Queen of Ireland, to the school in 2003. An t-Athair Caoimhín presented the second picture to the school. It is one of his own artworks and depicts Jesus and the Children. We enjoy using our Sacred Space regularly.