Mar is eol daoibh, bronntar teastais do Dhalta na Seachtaine agus Scríobaí na Míosa ar pháistí ó gach seomra ranga sa scoil. Chun aitheantas a thabhairt do ghnéithe éagsúla i saol na scoile, beidh Gradam na Míosa ann freisin as seo amach. Roghnóidh gach múinteoir ranga páiste ar chúiseanna difriúla ar bhonn sóisialta, spóirtiúil, acadúil nó ealaíne.

As is our custom in Gaelscoil Cheatharlach, Student of the Week and Writer of the Month awards are presented to children from each classroom throughout the year. In conjunction with these, a monthly award will now also be given to students chosen by their class teacher in recognition of social, sporting, academic or artistic excellence.