Mar a bhíonn i gcónaí, bhí lá iontach ag pobal na Gaelscoile ag an Aonach. Cuireadh Fáilte Ui Cheallaigh roimh na páistí a bheidh ag tosú linn sna Naíonáin Shóisearacha i Mí Meán Fómhair.Bhí an t-uafás oibre déanta roimh ré agus bhí a rian sin le feiceáil go soiléir. Bhí seastáin agus gníomhachtaí in oiriúint do gach aoisghrúpa, ón Tomadh Uisce go Roth Mór an Iontais go Líreacháin Ámharacha. Tá buíochas ollmhór tuillte ag an meitheal de chúntóirí a d’eagraigh an lá, chomh maith lenár n-urraithe flaithiúla.

Ba mhór na sceitimíní a bhí ar gach duine nuair a chonaic siad go raibh dhá sheit de chúil pheile ar Fhóid Spraoi na scoile ó d’fhág siad an scoil ar an Aoine, cruithiúnas corpartha den tacaíocht a fhaighimid d’ár n-iarrachtaí chun airgead a bhailiú chun áiseanna scoile den scoth a sholáthar d’ar ndaltaí. Caithfear an t-airgead ó Aonach an Domhnaigh ar bheart taibléid a úsáidfidh ranganna sóisearacha na scoile. Cuirfidh siad seo leis na ríomhairí glúine atá ar fáil cheana féin ag na sinsir sa Ghaelscoil.

The fête was a great occasion for the entire Gaelscoil community as always. There was a special Gaelscoil welcome for the children who will be joining us in Junior Infants next September. The lengthy preparations behind the scenes ensured that everything ran smoothly. There were stalls and activities to suit all ages, from the Dunk Tank to the Wheel of Fortune to the Lucky Lollies. As ever, we are hugely grateful to the army of volunteers who organised the day and also to our very generous sponsors.

There was tremendous excitement as everyone arrived to see that two sets of goalposts had been installed on our Astro Turf pitches, tangible benefits of the excellent support for our fund raising efforts. Monies raised at Sunday’s fete will go towards a suite of tablets to be used by our junior classes. These will compliment the laptops which are in use by our senior classes.