Tá traenáil déanta ag an bhfoireann sa ghnéith thabhachtach seo de shaol na scoile. Is í An Múinteoir Aingeal an t-Idirghabhlái Ainmnithe agus An Múinteoir Treasa an leas, má tá buairt ar bith ort faoi Chaomhnú Leanaí. Tá uimhreacha teangmhála ar taispeáint ag príomh dhoras na scoile agus ar fáil ón oifig.

All of the staff have taken part in training in this very important area. We wish to remind you that our school’s Designated Liaison Person is An Múinteoir Aingeal, with An Múinteoir Treasa being the deputy, should you have any concerns regarding a Child Protection issue. Relevant contact numbers are available at the main entrance to the school or through Oifig na Gaelscoile.

Ráiteas Maidir le Cumhdach Leanaí 2018

Children Safeguarding Statement 2018