Is mór an t-áthas atá orainn gur glacadh lenár n-iarratas don scéil seo arís. Tá dea-nósanna sláinte don saol an-thabhachtach dúinn sa Ghaelscoil, mar chuid den oideachas iomlánaíoch a chuirimid ar fáil. Cabhraíonn baill Aontas na Macléinn go mór chun na torthaí agus glasraí a dháileadh go luath gach maidin. Is féídir teacht ar bhreis eolais faoin gclár tríd an gceangal thíos.

We are very pleased that our application for this scheme was once more successful. As part of our holistic education here in An Ghaelscoil, the promotion of healthy living is a high priority. Our Student Council help to distribute the various fruit and vegetable to the classes early each morning. You can read more about the programme by clicking on the link below
http://www.fooddudes.ie/main.html