Is féidir breis eolais a fháil faoin bpíosa ealaíne agus faoin lá féin ach brú ar an nasc seo.

You can learn more about the sculpture and the day itself by clicking here.