Ba thograithe ranga agus scoile iontacha iad iar bhaill an choiste, ag labhairt ar son a gcomhleacaithe ar ghnéithe éagsúla de shaol na scoile. Chuir siad go mór le cúrsaí scoile. Táimid lán-chinnte go leanfaidh na baill nuathofa leis an obair thabhachtach seo.

Our previous student council members were excellent class and school representatives, giving voice to their classmates’ views on various aspects of the school. They contributed greatly to the life of the school with an active role in many initiatives. We have every confidence that the newly elected members will continue this important work.