Ár mbuíochas le Leo Mc Gough agus Setanta a chuirfidh seisiúin thraenála ar fáil do na ranganna naíonán. Tá na páistí ag tnúth go mór leis! Táimid an-dhóchasach faoin gcéad ghlúin eile d’iománaithe agus camógaithe!

Many thanks to Leo McGough and Setanta for making coaching sessions available to our infants classes. The children are eagerly anticipating their first school training sessions. We look forward to a bright future for the Gaelscoil hurlers and camógs!