Bhí sceitimíní mór ar gach duine sa Ghaelscoil nuair a tháinig an nuacht go raibh mír ón gceoldráma “Matilda” ainmnithe don chomórtas sontasach seo. Is don chóiréagrafaíocht atá an t-ainmniúchán agus ní haon iontas é mar gur bronnadh ceann den trí ghradam “Choirm” don ghnéith seo don seó cheana féin. Is cúis áthais do chomhphobal uile na scoile an t-aitheantas násiúnta seo a fháil. Beidh grúpa mór de pháistí, in éineacht lena múinteoirí, Jill agus Clár, ag taisteal go hamharclann Bord Gáis go luath i Mí Bealtaine do bhronnadh na nduaiseanna agus guímid gach rath orthu!

Everyone in the Gaelscoil was delighted on hearing the news that an excerpt from the musical “Matilda” had been nominated for this significant competition.The nomination is for choreography, which comes as no surprise as this aspect was already recognised in one of the three awards in the “Coirm” competition earlier in the year. The entire Gaelscoil community is thrilled that the musical has now received this recognition on a nationwide scale. A large group of the children, along with their teachers, Jill and Clár, will travel to the Bord Gáis Theatre in early May for the awards and we wish them every success!