Is é Aistear an creat curaclaim don luath-óige do gach páiste ón bhreith go dtí sé bliana. Is é an focal “Aistear” an Ghaeilge ar thuras agus roghnaíodh é mar gurb é an luath-óige is tús le turais foghlama páistí ar feadh a saoil. Is féidir le tuismitheoirí é a úsáid freisin sa bhaile leis na páistí.

“Aistear” is the early childhood curriculum framework for all children from birth to six years. The word Aistear is the Irish word for journey and was chosen because early childhood marks the beginning of children’s lifelong learning journeys. It can also be used by parents in children’s own homes.

Information on Aistear for parents may be found here.