Bhí dhá fhoireann ag an nGaelscoil, ceann faoi 11 agus ceann faoi 13, sa bhabhta áitiúil de Thráth na gCeist. Glacann breis is 25,000 páirt ann go náisiúnta gach bliain.

Faoi dheireadh na hoíche, bhí an fhoireann shinsir sa dara háit. I measc na gceisteanna a cuireadh orthu, bhí ainmneacha gach stoirme an Geimhreadh seo ó A go G á lorg!

An Ghaelscoil had two teams, one under 11 and one under 13, in the Carlow round of the quiz. Over 25,000 take part in the quiz nationally each year.

The older team was in second place at the end of the night, having answered, among other questions, the names of all the storms from A to G this winter!