Ghlac seachtar déag cailíní ó Rang 3 go Rang 6 páirt go fonnmhor sa chéad bhabhta de bhliots idir scoile eagraithe ag Leo ar an Déardaoin seo caite. Ghlac foirne ó Scoil Mhuire, Scoil an Teaghlaigh Naofa agus Beann na gCaorach páirt freisin.
Roinneadh an grúpa i ndá fhoireann agus léirigh an dá fhoireann misneach agus spiorad iontach. Is iad na ‘bibeanna’ sa phictiúr thíos a bhuaigh ar an lá ach iad faoi bhrú ag dara foireann na scoile. Táimid ag súil go mór leis an gcéad lá eile!

17 very eager girls, ranging in age from Rang 3 to Rang 6, took part in the first round of an urban school indoor blitz on Thursday last, organised by Leo from the Setanta club. Teams from Scoil Mhuire, Holy Family and Benekerry also took part.

The group was split into two teams, both of which showed great heart and skill. The winners on the day were those pictured below wearing the bibs, but the other Gaelscoil team pushed them close for victory. We look forward to the next day out!